Za finanční podpory z Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“, podporovaného z Norských fondů 2014-202, vznikla v době silného růstu zájmu o využití dřeva k vytápění i u lidí, kteří s tímto palivem nemají žádné zkušenosti, velice potřebná kniha „PALIVOVÉ DŘEVO, aneb topíme správně s Norskými fondy“. Přináší trochu jiný pohled na palivové dřevo, než na jaký jsme zvyklí z podobně zaměřených publikací.

Většina odborných i naučně populárních publikací věnovaných topení dřevem se zabývá především samotným spalováním a popisem spalovacích zdrojů. Co se týče paliva, tedy samotného dřeva, je mu věnováno zpravidla jen několik odstavců. Často si vystačí pouze s konstatováním, že „tvrdé dřevo ano, měkké ne, ale hlavně: sušte minimálně dva roky“. Přitom pokud bychom na přikládané polínko nenahlíželi pouze jako na zdroj megajoulů, případně kilowatthodin, ale také jako na složité rostlinné pletivo, které si prožilo svůj vlastní život a má svoji „historii“ jako každý jiný živý organismus, můžeme posunout topení dřevem i prosté „koukání“ do ohně do jiné, další roviny.

Publikace PALIVOVÉ DŘEVO ke stažení zdarma

Právě tento odlišný pohled přináší nová publikace. Věnuje se především samotnému palivovému dřevu a jeho vlastnostem. Dozvíte se v ní mimo jiné spoustu důležitých informací o vlhkosti dřeva a metodice jejího měření, mechanismu přirozeného vysušování dřeva, měrných jednotách a jejich převodech, či o obecné rovnici spalování dřeva. Publikace Palivové dřevo je doplněna řadou barevných schémat a obrázků. Autorem publikace je soudní znalec v oboru pevná biopaliva Zdeněk Lyčka. V úvodu knihy mimo jiné uvádí: „Zatímco jiná paliva využíváme prakticky výhradně k prostému získávání energie v nich uložené, dřevo často pálíme pouze pro to, abychom mohli fascinovaně hledět do ohně. Málokdo si však uvědomuje, že se dřevem do ohně nevhazujeme jen jakýsi kus neživé hmoty, ale část odumřelého zástupce rostlinné říše, který pro nás vykonal obrovské množství neocenitelné práce již dlouho před tím, než nám svým předaným teplem naposledy poslouží. Věřím, že stejně jako já, čím více toho budete vědět o dřevu a jeho vlastnostech, tím více ekonomičtěji a ekologičtěji jej budete spalovat ve vašich domácnostech. Ve prospěch vašich sousedů, planety Země, ale i dřeva samotného.

Palivové dřevo, autor: Ing. Zdeněk Lyčka, pdf ke stažení

 

 

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/vymeny-kotlu/24595-kniha-palivove-drevo-ke-stazeni-zjistete-co-jeste-nevite-o-tomto-ekologickem-palivu