Fungování
Konstrukce a technika

Krbová vložka

Vnitřní jádro akumulačního krbu

Jádrem akumulačního krbu je krbová vložka, která je připojena na akumulační tahový systém. Pro zabudování do uzavřené obestavby akumulačního krbu musí být krbová vložka vyrobena speciálně pro tento účel, jelikož není chlazena proudícím vzduchem jako krbové vložky v teplovzdušných krbech. Tím pádem je vystavena větší tepelné zátěži a musí být dimenzována tak, aby s ní dokázala správně pracovat.

Spaliny z krbové vložky jsou u akumulačních krbů přiváděny do akumulačního tahového systému. Pro jeho správné fungování je potřeba pečlivě nadimenzovat umístění, délku, průřez a tloušťku materiálu, aby odpovídaly konkrétnímu komínu, použité krbové vložce a nadmořské výšce. Při přikládání paliva (dřeva) do krbové vložky je třeba zvolit správnou dávku, která vytvoří potřebnou teplotu pro nabíjení akumulačního tahového systému. Po dohoření v krbové vložce se tepelná energie akumulačního systému postupně uvolňuje pomocí odsávání.

Regulace hoření

Regulace akumulačního krbu

Akumulační krb je možné regulovat přivíráním přívodu spalovacího vzduchu, což ovlivňuje množství kyslíku, které podporuje hoření. K regulaci je možné použít ruční mechanismus, který je standardní součástí každé krbové vložky, nebo elektronickou regulaci hoření, která přesně kontroluje přívod vzduchu na základě teplotních informací.

Akumulační krb je možné regulovat přivíráním přívodu spalovacího vzduchu, což ovlivňuje množství kyslíku, které podporuje hoření. K regulaci je možné použít ruční mechanismus, který je standardní součástí každé krbové vložky, nebo elektronickou regulaci hoření, která přesně kontroluje přívod vzduchu na základě teplotních informací.

Sálavá stavba

Plášť akumulačního krbu

Akumulační krb funguje na principu sálání tepelné energie z teplosměnných ploch do prostoru. Teplosměnná plocha (plášť krbu) je vyrobena z materiálů s vysokou tepelnou vodivostí, což umožňuje efektivní odsávání tepla. Během hoření se v krbové vložce nahromadí teplo, které se poté postupně uvolňuje sáláním z kovového korpusu krbové vložky a akumulačního tahového systému. Toto nahromaděné teplo je následně přenášeno do prostoru pomocí teplosměnných ploch, které vysílají tepelnou energii kolmo do prostoru. Celkově se jedná o efektivní způsob přenosu tepla, který využívá tepelnou akumulaci a sálání k dosažení požadované teploty v místnosti.