Fungování
Konstrukce a technika

Krbová vložka

Vnitřní jádro plynového krbu

Základem plynového krbu je krbová vložka připojená k speciálnímu koncentrickému kouřovodu. Tento kouřovod slouží jako vstupní bod pro vzduch, který je potřebný k hoření, a zároveň jako odvod pro spaliny. Díky tomu je možné umístit vyústění kouřovodu na fasádu, jako u plynového kotle, a také vodorovně vést kouřovod až do délky 7 metrů. To umožňuje instalaci plynového krbu prakticky kdekoliv.

Konstrukce krbové vložky je navržena tak, aby byla schopna přenášet požadované množství tepla s vysokou účinností. Krbová vložka je obklopena pláštěm krbu s ventilačními mřížkami. Tato konstrukce umožňuje přenos tepla do okolního prostoru a zajišťuje, že plynový krb bude dobře fungovat.

Regulace hoření

Regulace plynového krbu

Regulaci hoření v akumulačním krbu lze provádět pomocí ovládání přívodu spalovacího vzduchu. Existují dvě způsoby regulace. Prvním způsobem je manuální ovládání hoření, které je součástí každé krbové vložky. Druhou možností je elektronická regulace hoření, která na základě teplotního senzoru dodává krbu přesně takové množství vzduchu, které je v daný moment potřebné.

Elektronická regulace hoření má mnoho výhod. Po dohoření totiž automaticky uzavírá přívod vzduchu, čímž se zabrání odtoku energie do komína a zamezí se zbytečnému ochlazování krbové vložky. Díky regulaci komínové klapky na základě teploty je také možné optimalizovat účinnost krbu a ochránit komín před poškozením. Tento způsob regulace výrazně zvyšuje efektivitu využití energie a chrání celý systém před poškozením.

Stavba plynového krbu

Plášť plynového krbu

Materiál použitý pro vytvoření pláště plynového krbu by neměl být zvolen primárně na základě jeho schopnosti vést a udržovat teplo. Místo toho by měl být vybrán materiál, který je dostatečně stabilní, aby zajistil potřebnou statickou pevnost celé konstrukce krbu. To je zejména důležité u krbů, které jsou dekorovány kamenem nebo keramikou, kdy je vhodná volba materiálu pro plášť zásadní pro celkový vzhled krbu.