Topidla “šité na míru”

Návrh, technická specifikace topidla případně i jeho umístnění v interiéru

Na základě naší schůzky, kde se s Vámi dohodneme na parametrech budoucího topidla, Vám po dohodě za úplatu vypracujeme nezávaznou, přesnou cenovou nabídku s technickou specifikací plánovaného díla, jejíž součástí bude též obrázek s trojrozměrným modelem topidla “šitého na míru”, který Vám umožní pohled na budoucí topidlo a případně i jeho umístění v interiéru. V technické specifikaci Vám představíme technologie, materiály a komponenty, které budou při stavbě topidla použity. Návrh topidla a 3D studie je zpoplatněn částkou 5.500,- Kč až 7.000,- Kč bez DPH. Při realizaci navrženého topidla naší firmou, Vám bude tato částka odečtena z celkové ceny díla. Bude-li to situace vyžadovat vyšleme firemního technika na zaměření stavby přímo k Vám. Technik zaměří prostor, posoudí stavební připravenost, komínové těleso, podklad a pořídí fotodokumentaci. Tato služba je placená hodinovou sazbou + cestovné a ze zkušeností se cena pohybuje kolem 1500,- Kč. Na rozdíl od ceny za návrh, která Vám bude v případě realizace zakázky naší firmou odečtena, je suma za výjezd technika nevratná.

Stavební připravenost

Plánujete stavbu krbu či kamen? Podívejte se na stavební připravenost pro plánované topidlo.

Prohlédnout