Topidla “šité na míru”

Návrh, technická specifikace topidla a umístění v interiéru

Na základě společné konzultační schůzky v Benešově nad Ploučnicí, kde důkladně probereme veškeré technické a designové představy, parametry a možnosti plánovaného topidla, Vám následně vypracujeme nezávaznou cenovou nabídku s technickou specifikací budoucího díla, jejíž součástí bude také vizualizace topidla “šitého na míru”. Precizní 3D návrh Vám umožní jedinečný pohled na budoucí topidlo, jeho umístění v interiéru a s trochou představivosti Vám jistě dokáže navodit atmosféru rodinného krbu. V podrobné technické specifikaci Vám představíme technologie, materiály a komponenty, které budou při stavbě topidla použity. Návrh topidla a 3D studie je dle náročnosti zpoplatněna částkou 5.000, – Kč až 8.000, – Kč bez DPH. Při realizaci navrženého topidla naší firmou, bude 50 % této částky odečteno z celkové ceny díla. Dle přání zákazníka, nebo bude-li to situace vyžadovat, vyšleme k Vám před samotným vypracováním návrhu na zaměření stavby našeho firemního technika. Technik zaměří prostor, posoudí vše potřebné jako například celkovou stavební připravenost, komínové těleso, podklad atd. Tato služba je placená hodinovou sazbou + cestovné a ze zkušeností se cena pohybuje kolem 1500,- Kč. Na rozdíl od částky za návrh a 3D vizualizaci, která Vám bude v případě realizace zakázky naší firmou částečně odečtena, se suma za výjezd technika nevrací.

Stavební připravenost

Plánujete stavbu krbu či kamen? Podívejte se na stavební připravenost pro plánované topidlo.

Prohlédnout