Konzultační formulář slouží výhradně pro zaslání informací a podkladu pro nové stavby topidel. Pro servisní práce, opravy, zaměření a jiné úkony je vyhrazen servisní formulář

  Údaje o zákazníkovi
  Jméno a příjmení
  Pevná linka
  Mobilní telefon
  Adresa bydliště
  Adresa zakázky
  E-mail*
  Údaje o plánované zakázce
  Typ topidla*
  Poznámka
  Využití topidla*
  Poznámka
  Využití objektu*
  Typ objektu*
  Poznámka
  Počet a rozlohy místností k vytápění, výška stropu, kubatury
  Termín konzultace*
  Plánovaný termín realizace*
  Poznámka
  Údaje o komínovém tělese
  Výška komínu
  Výška středu sopouchu (vývodu)
  Světlost – průměr komínu
  Typ komínu*
  Poznámka
  Vyberte vyhovující údaje umístění zakázky
  Možnost dojezdu dodávkovým automobilem*
  Poschodí*
  Poznámka
  Vyberte vyhovující údaje umístění zakázky
  Abychom se na naší konzultaci mohli důkladně připravit, je vhodné k tomuto formuláři připojit stavební projekt, případně také okótovaný náčrtek nebo fotografie místnosti a nejbližšího okolí budoucího topidla, eventuálně fotografii či obrázek Vaší představy designu topidla. Nepřipojíte-li výše uvedené podklady ke konzultačnímu formuláři, budeme je vyžadovat nejpozději při naší vzájemné schůzce.
  Poznámka
  Připojit přílohu 1
  Připojit přílohu 2
  Připojit přílohu 3
  Připojit přílohu 4
  Připojit přílohu 5
  Připojit přílohu 6

  Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů