Fungování
Konstrukce a technika

Krbová vložka

Vnitřní jádro teplovodního krbu

Teplovodní krb má uvnitř krbovou vložku s teplovodním výměníkem, která je propojena s akumulační nádrží potrubím primárního topného okruhu. Akumulační nádrž je obvykle umístěna v technické místnosti daleko od krbu a energie se do ní přivádí pomocí oběhového čerpadla.

Je důležité dimenzovat akumulační nádrž správně, což se provádí na základě charakteristik objektu a také na základě potřeb uživatele krbu. Uživatel krbu je ten, kdo ví nejlépe, jak často přikládá do krbu a jak dlouho potřebuje pokrýt energií z akumulační nádrže.

Regulace hoření

Regulace teplovodního krbu

Kontrolu hoření v teplovodním krbu lze provádět pomocí přivírání přívodu spalovacího vzduchu. Existují dvě metody regulace vzduchu – manuální regulace, která je součástí každé krbové vložky, a elektronická regulace, která na základě teplotního senzoru dodává krbu přesně tolik vzduchu, kolik potřebuje. Elektronická regulace hoření má velkou přidanou hodnotu, protože po dohoření zavře klapku vzduchu a zastaví tak průtok vzduchu přes krbovou vložku, což zabraňuje úniku tepelné energie.

Současné regulace hoření dokážou regulovat i topný systém teplovodního krbu, spouštět oběhové čerpadlo pro odvod energie do akumulační nádrže a zobrazovat uživateli procento nabití nádrže tepelnou energií. Tyto pokročilé funkce regulace hoření umožňují ovládat celý topný systém v domě, jako je například ovládání teploty v místnosti, ekvitermní křivky nebo týdenní program topení.

Teplovodní stavba

Plášť teplovodního krbu

Voda vracející se z akumulační nádrže ochlazuje tělo krbové vložky natolik, že zbylá energie je často nevyužitelná. Výměníky krbových vložek jsou někdy izolovány a plášť teplovodního krbu je vyroben z materiálu, který tepelnou energii neakumuluje. Ventilační mřížky jsou umístěny v plášti, aby se nevyužitelné zbytky energie odvětraly do místnosti.

Další možností je použití krbové vložky, která je obestavěna uzavřenou obestavbou pláště krbu, aby byla schopna vytvářet příjemnou sálavou stěnu. Materiály s dobrými vodivostmi a akumulacemi tepelné energie jsou vhodné pro obestavbu.