Fungování
Konstrukce a technika

Krbová vložka

Vnitřní jádro teplovzdušného krbu

Základem teplovzdušného krbu je krbová vložka, která je připojena kouřovodem přímo do komína. Konstrukce krbové vložky je navržena tak, aby předávala potřebné množství energie z paliva, které je výrobcem stanoveno. Dodržení této dávky paliva je klíčové, protože jeho přemíra zvyšuje teplotu spalin, které proudí do komína. To nejenže zbytečně zatěžuje komín, ale také snižuje účinnost krbu. Přidání více paliva může vytvořit více energie, ale ta bude stejně unikat komínem.

Regulace hoření

Regulace teplovzdušného krbu

V teplovzdušném krbu je možné regulovat hoření pomocí dvou způsobů. První způsob je ruční regulace, která je součástí každé krbové vložky. Druhým způsobem je elektronická regulace, která pomocí teplotního čidla umožňuje krbu přijímat přesně takové množství vzduchu, jaké právě potřebuje pro správné hoření. Elektronická regulace má několik výhod.

Po dohoření regulace zavře klapku vzduchu, což umožní uhlíkům zůstat žhavým a usnadní přiložení paliva. Regulace také umožňuje regulaci komínového tahu pomocí komínové klapky, aby se minimalizovala ztráta energie a chránil se komín proti poškození spalinami s příliš vysokou teplotou. Tímto způsobem se dosahuje maximální účinnosti krbu.

Teplovzdušná stavba

Plášť teplovzdušného krbu

Materiál použitý pro plášť teplovzdušného krbu nemusí nutně sloužit k přenosu nebo ukládání tepla. Jeho hlavní funkcí je zajistit statickou stabilitu obestavby krbu, což je zejména důležité u krbů, které jsou zdobeny kamenem či keramikou. Plášť krbu obsahuje ventilační otvory umístěné v horní a dolní části, kterými proudí vzduch. Studený vzduch vstupuje do krbu dolním ventilačním otvorem a prochází tělesem krbové vložky, kde se ohřívá, a vychází do místnosti horním ventilačním otvorem. Správná dimenze těchto otvorů je zásadní pro udržení požadované teploty výstupního vzduchu, a to v závislosti na výkonu krbové vložky. Obvykle se používají ventilační mřížky, které jsou k dispozici v různých velikostech a barvách a mohou být přizpůsobeny interiéru. Důležité je také umístění ventilačních otvorů, aby se zabránilo cirkulaci ohřátého vzduchu v obestavbě krbu, což by mohlo způsobit zbytečné zvýšení teploty vzduchu vycházejícího z horního ventilačního otvoru.